Τμήματα Γαλλικών

 

Τμήματα για ενήλικες και εφήβους


 
Ειδικά τμήματα, απλά και ταχύρρυθμα, λειτουργούν όλο το χρόνο ακόμα και το καλοκαίρι και ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις δικές σας ξεχωριστές ανάγκες:

 • Μαθήματα εντατικά
 • Μαθήματα μη εντατικά
 • Μαθήματα υπερεντατικά
 • Μαθήματα ατομικά
 • Κλειστά τμήματα
 • ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
  ΤΜΗΜΑΤΑΠΤΥΧΙΑ
  ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑDELF
  ΚΠγ
  ΕΠΙΠΕΔΑ Α1 + Α2
  ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑDELF
  ΚΠγ
  ΕΠΙΠΕΔΑ Β1+ Β2
  ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑDALF
  ΚΠγ
  SORBONNE
  ΕΠΙΠΕΔΑ C1+C2
  ΜΗ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ
  ΤΜΗΜΑΤΑΠΤΥΧΙΑ
  ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑDELF
  ΚΠγ
  ΕΠΙΠΕΔA Α1 + Α2
  ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑDELF
  ΚΠγ
  ΕΠΙΠΕΔO Β1
  ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑDELF
  ΚΠγ
  ΕΠΙΠΕΔO B2
  ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑDALF
  ΚΠγ
  SORBONNE
  ΕΠΙΠΕΔΑ C1 + C2

  Επικοινωνήστε μαζί μας